Który z podanych wyrazów jest synonimem słowa asercja?

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź:

definicja

opis

hipoteza

twierdzenie

Sprawdz to!