Panowie Klucz, Młot, Rogalik i Narcyz reprezentują zawody: woźnego, kowala, piekarza oraz kwiaciarza. Żaden z nich nie nosi nazwiska wiążącego się z wykonywanym zawodem. Ani Młot, ani Rogalik nie jest woźnym. Kwiaciarzem nie jest Klucz. Kowalem nie jest Rogalik. Kto więc kim jest?

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź:

Młot - kwiaciarz, Klucz - piekarz, Rogalik - woźny, Narcyz - kowal

Klucz - woźny, Młot - kowal, Narcyz - kwiaciarz, Rogalik - piwkarz

Rogalik - kowal, Narcyz - piekarz, Klucz - kwiaciarz, Młot - woźny

Narcyz - woźny, Rogalik - kwiaciarz, Młot - piekarz, Klucz - kowal

Sprawdz to!