Z burty statku zwisa drabinka sznurowa w ten sposób, że ledwie dosięga powierzchni wody. Szczeble drabinki rozmieszczone są w odległości 25 centymetrów. Ile szczebli znajdzie się pod wodą, gdy podczas przypływu morza woda podniesie się o 90 centymetrów?

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź:

1 szczebel

4 szczeble

żaden szczebel

3 szczeble

Sprawdz to!